Moderatledningen vill rata kyrkoval

1:19 min

Moderaternas partstyrelse föreslår att partiet inte ska ställa upp i nästa kyrkoval som hålls 2013. Det skriver Svenska Dagbladet. Sofia Arkelsten, Moderaternas partisekreterare säger att hon tror att det är dags att klippa banden till kyrkan.

– Jag tror att det är viktigt att det i de nya moderaterna inte finns något särskilt religiöst samfund som har en särställning. Det tycker jag är en viktig förnyelsepunkt, säger Sofia Arkelsten, partisekreterare i Moderaterna.

Vid millennieskiftet gick staten och kyrkan skilda vägar och Moderaterna vill nu ta reformen ett steg vidare.

Statsvetaren Ulf Bjereld sitter i förbundsstyrelsen för Socialdemokraterna och är kritisk till att Moderaterna drar sig undan från kyrkopolitiken.

– Svenska kyrkan är en av våra allra största folkrörelser med många miljoner medlemmar. Partiernas deltagande är ju viktigt för Svenska kyrkan också, säger Ulf Bjereld.

Varför det?

– Svenska kyrkan är en folkkyrka där det inte bara är de mest trogna gudstjänstbesökarna som är representerade i de ledande organen utan att hela den här bredden av medlemmar, det vill säga även de som kanske inte är de mest flitiga gudstjänstbesökarna, har en plats och möjlighet att vara med, säger han.

Sofia Arkelsten ser det här som en nystart för kyrkopolitiken där moderater kan fortsätta vara aktiva inom kyrkan utan partibeteckning.

– Vi ser det som att vi omorganiserar. Vi tittar på hur ett modernt engagemang i Svenska kyrkan se ut för engagerade moderater, säger Sofia Arkelsten.

– Jag tror att det viktigaste dokumentet, det är det som partistyrelsen föreslår att man ska ta fram,.den här värdeplattformen. Vad är det som är gemensamt för moderater som är engagerade i Svenska kyrkan och som man vill driva politiskt.