1,8 miljoner till Skavsta

Regeringen har nu fattat beslut om driftstöd till kommunala flygplatser för 2001.
Totalt har 1,1 miljarder kronor fördelats. Skavsta utanför nyköping får straxt över 1,8 miljoner kronor. Driftstöd till flygplatser infördes för 3 år sedan och tanken är att flyplatserna ska, med hjälp av pengarna, bli mer effektiva och mindre beroende av bidrag.