Borg skriver ned den svenska tillväxtprognosen

1:51 min

Finansminister Anders Borg höll en pressträff på Harpsund i dag. Han skriver ned prognosen för den ekonomiska tillväxten.

Nyligen reviderade Konjunkturinstitutet, KI, ned prognosen för den svenska BNP-tillväxten med omkring en procentenhet till omkring två procent 2012. Samtidigt räknade KI med att arbetslösheten kommer att ligga kvar på 7,5 procent även i slutet av nästa år.

Anders Borg inledde presskonferensen med att säga att det är en relativt besvärlig situation i världsekonomin.

– Det är en storm som rullar in över den svenska ekomomin. Vi har fått göra en kraftig nedrevidering av tillväxten i Sverige, säger han.

Anders Borg menar att vi får räkna med en stökig utveckling framöver.

Under året har det varit många händelser världen över som påverkat den ekonomiska situationen. Katastrofen i japan, oroligheter i arabvärlden med stigande pris på olja, och en politisk situation i USA som är besvärlig, enligt Anders Borg.

– Vi måste vidta åtgärder. Vi måste ta mer av efterfrågesstimulanser för att skuldkrisen inte ska slå mot svensk arbetsmarknad.

– Det blir en mycket stram budget vi har att röra oss med.

Enligt Anders Borg har vi både en privat och en offentlig skuldkris just nu.

– De offentliga finanserna har reviderats relativt kraftigt, i dag ser vi 10 miljarder i minskade skatteintäkter.

Det är många europeiska storbanker som har uppenbara likviditetsproblem och har därmed svårigheter att låna pengar. Det är inte lika allvarligt som år 2008 men det finns allvarliga riskscenarior som kan kopplas till en sådan utveckling.

– Vi är i stort beroende av utländsk valuta. Är vi en risk för att vi inte har koll på våra offentliga finanser? Vi har inte samma skyddsnät som andra europeiska länder, säger Anders Borg.

Nu räknar regeringen med att tillväxten dämpas kraftigt och att arbetslösheten börjar stiga igen. Finansdepartementet spår att arbetslösheten kommer att stiga från 7,5 till 7,8 procent nästa år.

BNP-tillväxten beräknas hamna på 4,7 procent i år och falla till 1,3 procent nästa år. Det är en revidering från tidigare prognos där regeringen räknade med en tillväxt på 4,6 procent i år och 3,8 procent nästa år.

– I våras hade vi ett 30 miljarders reformutrymme. Jag trodde att vi skulle upp några miljarder. Det viktiga nu är att förstå att vi måste ha säkerhetsmarginaler eftersom reformutrymmet är ytterst begränsat i dag.

Under sommaren har den ekonomiska krisen fördjupats med USA:s och flera andra europeiska länders problem. Det råder en stor osäkerhet vart konjunkturen är på väg, men finansdepartementet bedömer att riskerna för en svagare utveckling dominerar.

Konjunkturen väntas vända uppåt på sikt men att lågkonjunkturen blir lång och utdragen, enligt regeringens bedömning.

En av de punkter som står högt på listan inför höstens budgetproposition är bekämpningen av konjunkturavmattningseffekter på arbetsmarknaden så att arbetslösheten inte fortsätter att vara hög. Men Anders Borg understryker att åtgärderna enbart ska vara tillfälliga och att storleken på åtgärderna måste anpassas med tanke på all osäkerhet kring hur lång krisen kan bli.

Anders Borg meddelar att reformutrymmet i budgeten ligger någonstans mellan 10 och 15 miljarder kronor.


I regeringens senaste prognos, i april, räknade de med att svensk ekonomi skulle växa med 4,6 procent i år och 3,8 procent under nästa år, 3,6 procent år 2013 och 2,8 procent 2014. Enligt den prognosen skulle BNP öka med 2,7 procent. Arbetslösheten skulle landa på 7,3 procent i år för att nästa år falla till 4,9 procent.