Inga nya stimulansåtgärder från Fed-chef

Förväntningarna har varit stora inför den amerikanska Fed-chefens viktiga linjetal i dag. Men den amerikanske centralbankschefen Ben Bernanke utlovade inga nya stimulansåtgärder.

Fed-chefen Ben Bernanke annonserade inga ytterligare åtgärder för att öka tillväxten men sa att det är avgörande för ekonomins hälsa att den långvariga arbetslösheten minskar.

– Det är uppenbart att återhämtningen efter krisen har varit mycket mindre robust än vi hade hoppats, sa Ben Bernanke i kommentarer som publicerades i anslutning till talet.

Han tillade i sitt tal att Federal Reserve kommer att ha ett tvådagarsmöte i september i stället för ett möte under en dag.

På mötet ska Federal Reserves penningpolitiska direktion (FOMC) även diskutera utsikterna för ytterligare penningpolitisk stimulans.

Han bekräftar i sitt tal även att FOMC har dragit ned sina förväntningar på tillväxt under de kommande kvartalen och att inflationen ser ut att hamna på 2 procent eller därunder under perioden.

Dollarn återhämtade sig något mot euron och yenen efter talet, då marknaden inte kunde utläsa några tydliga signaler om vad för stimulanser Fed kan tänkas komma med för att stärka tillväxten.

Bernankes tal var positivt mitt i allt elände, anser Johan Javéus, chefsstrateg på SEB.

– Han är tydlig med att ekonomin utvecklats svagare än man räknat med och att det finns många stora utmaningar. Samtidigt finns det en positiv ton i det han säger, han är inne på att det nästan finns naturkrafter i hur ekonomi fungerar perioden med dålig tillväxt är längre än man trott men förr eller senare kommer det att vända uppåt igen.

Att stimulanspaketen uteblev var väntat, säger Javéus.
– Men det är rätt bra sannolikhet att ett QE3-paket kommer senare i höst.

Ekot/TT