Irene var försvagad när hon nådde New York

1:37 min

Orkanen Irene passerade i dag över New York men den blev samtidigt nedgraderad till en tropisk storm och följderna i staden blev mycket mindre än vad man hade befarat. Men sammanlagt har ändå åtminstone 19 personer omkommit under Irenes framfart i östra USA, var av två i New York.

Det känsligaste läget i New York var för 8-9 timmar sedan, på söndagsmorgonen lokal tid, det var när stormvindarna höjde vattennivån så att vågorna började skölja in över kajerna på Manhattans sydspets.

Men det blev ingen större översvämning som befarat utan strax därefter började vattnet dra sig tillbaka, bland annat hjälpt av tidvattensebben, förödelsen blev större på en del platser i Brooklyn och på Long Island med lokala översvämningar.

Men Irene var försvagad när hon nådde New York och varken regnet eller vindstyrkorna kom i närheten av det värsta katastrofscenariot och faran är nu över även om det fortfarande blåser. Man har också hävt evakueringen för de 370 000 människor som tvingades lämna sina hem i låglänta delar av staden, de kan nu återvända hem.

Irene har ändå varit en massiv, först orkan och sedan storm. Åtminstone 19 människor har omkommit, var av två i New York. De andra dödsfallen som kan relateras till orkanen återfinns i North Carolina, där fem dog, fyra i Virginia, tre i Pennsylvania, två surfare i Florida och ett dödsfall i vardera Connecticut, Maryland och New Jersey.

I vindarna har bland annat träd fallit in i hus och bilar och elledningar. Fyra miljoner människor saknar el och många har översvämmade källare.

Irene fortsätter nu med maxvindar över 25 sekundmeter genom New England norr om New York och där har det regnat kraftigt och för invånarna återstår många oroliga timmar.

För New York är den stora frågan när kollektivtrafiken kan komma igång igen. Staden är helt beroende av inte minst tunnelbanan men den stängdes av och som det nu ser ut kommer den i bästa fall igång sent imorgon måndag.