2 000 får gå från Nordea

1:54 min

Banken Nordea kommer att minska antalet anställda med 2 000 personer i år och nästa år. Beskedet från Nordens största bank reser en rad frågor om hur bankerna ska klara av de hårdare krav som ställs på dem från myndigheterna.

Bankerna måste ha mer pengar i egen kassa nu och det är det som styr, säger Nordeas Sverigechef och finansdirektör Fredrik Rystedt.

– De nya reglerna som har kommit, eller kommer att komma, har medfört stora kostnadsökningar för banksystemet i stort, och bankerna behöver anpassa sin effektivitet. De här åtgärderna som vi har kommunicerat i dag är en del av de sakerna som vi måste göra för att upprätthålla positionen som en av de främsta bankerna, säger han.

Nordea räknar med att lösa personalneddragningen med hjälp av naturliga avgångar och frivilliga överenskommelser. Men facket Finansförbundet har redan meddelat att Nordeas neddragning går för snabbt och nu väntar förhandlingar om det.

Det är de nya reglerna på kapitaltäckningskrav, alltså att bankerna ska ha mer pengar i egen kassa i händelse av nya finanskriser, som styr hela den internationella banksektorn nu. Det ger ökade kostnader, vilket måste pareras med andra åtgärder, som att minska på antalet anställda.

Frågan är om det är till fördel för bankkunderna.

– Vi genomför ju våra åtgärdsplaner för att säkerställa att vi har en konkurrenskraft framöver, och vi har också den ambitionen att, så långt det är möjligt, minimera åtgärderna på kundnära verksamheter, säger Fredrik Rystedt.

Tror du att det kommer liknande åtgärder från de andra bankerna i Sverige och utomlands?

– Jag kan inte kommentera de svenska bankerna, däremot kan vi konstatera att det har genomförts och håller på att genomföras liknande program på många stora och starka internationella banker bland annat i Europa. Så jag tror att hela banksystemet står inför sådana här kostnadsökningar och har behov av effektivisering.