Älmhults kommun

Socialstyrelsen kritiserar demensvård

1:36 min

Älmhult kommuns beslut att lägga ner sina demensboenden och blanda dementa och icke-dementa äldre på de särskilda boenden går emot socialstyrelsen riktlinjer. Det anser socialstyrelsen.

– Man bör separera och ha personer med demenssjukdom för sig, och andra äldre som behöver äldreboende för sig, säger Gert Alaby som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen:

– Då rimmar det ju lite illa att ta bort enheter som är utformade specifikt för demenssjuka. Det ligger inte i linje med Socialstyrelsens riktlinjer, säger han.

Riktlinjerna är inte tvingande men baserar sig på den forskning som finns. Men i Älmhults kommun gör man alltså tvärtom. 2009 beslöt man att avveckla de speciella enheter som fanns för dementa och blanda demenssjuka med andra äldre. Vidar Lundbeck är ordförande i socialnämnden:

– Det är ju inte så att vi inte bryr oss om Socialstyrelsen riktlinjer men när de kom hade vi just börjat med det här sättet att jobba och vi ville inte ändra helt tvärt eftersom vi såg en del fördelar.

Vidar Lundbeck säger att en av fördelarna är att de som utvecklar en demenssjukdom inte behöver flytta utan kan bo kvar. Något som kan vara viktigt för att inte sjukdomens ska förvärras.

Gert Alaby på socialstyrelsen säger att han har en förståelse för det argumentet, men när man nu agerar tvärt emot socialstyrelsens riktlinjer och det rådande kunskapsläget bör man göra forskningsbaserade utvärderingar:

Vidar Lundbäck säger att det ska han föreslå i socialnämnden:

– En forskningsbaserad utvärdering är inget vi har tänkt på men jag ska föreslå det för socialnämnden, säger Vidar Lundbeck.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sverigesradio.se