Signe Susanne Nedrejord sátneduojit

3:33 min

Signe Susanne Nedrejord lea 17 jahkásaš Kárášjot-nieida. Go ollesolmmožin šaddá, dá háliida son bargat dearvvašvuođasuorggis, ja dán čavčča álgá veahkkedivššároahpahallin.