Bengtsfors

Arsenik och bly stänger badplats

Det finns en hel del arsenik och bly i marken vid en badplats i Bengtsfors. Sedan tidigare är platsen avspärrad eftersom tidigare provtagning visar på höga halter av bly på en punkt.

De kompletterade provtagningarna i sommar förstärker bilden av ett område där det under mark finns kisaska och slagg med mycket höga halter av tungmetaller.

Det låg tidigare en sulfitfabrik på platsen som revs 1976.

Länstyrelsen ska undersöka om alla förorenade massor ska fraktas bort eller om något kan lämnas kvar.

Målet är att badplatsen ska användas igen sommaren 2012.