Så påverkas köttdieterna av industrin.

LCHF-dieten och andra lågkolhydratdieter hänvisar ofta till en rad vetenskapliga studier som den senaste tiden visat på att ett högt protein/fett intag och ett lågt intag av kolhydrater är en effektiv bantningsmetod. Vi har granskat dessa studier och det visar sig att ett stort antal av dem är sponsrade av köttindustrin och andra organisationer och företag som har ett intresse i lågkolhydratkost eller ökad köttproduktion. Här hittar du studierna:

A. Studier som redovisas som bevis för att lågkolhydratkost är bästa sättet att gå ner i vikt i boken ”Matrevolutionen” av Andreas Eenfeldt som sponsrats av organisationer med intressen i lågkolhydratkost eller ökad köttkonsumtion.

1) ”Effects of a low carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular

risk factor in overweight adolescents”. Sondike S.B. et al. J Periatr, 2003.

Författaren är konsult till Atkins Nutritionals.

2) ”The National cholesterol education program diet vs. a diet lower in

carbohydrates and higher in protein and monounsaturated fat: A randomized

trial”. Aude Y.W., Agaston A.W. et al. Arch Intern Med, 2004. Ekonomiskt

stöd från: Agaston Research Institute som är knutet till ”the South Beach

diet”, en lågkolhydratdiet.

3) ”Comparison of a low-fat diet to a low-carbohydrate diet on weight loss,

body composition and risk factors for diabetes and cardiovascular disease in

free-living, overweight men and women”. J Clin Endocrinol Metab, 2004.

Ekonomiskt stöd från: Robert C. Atkins Foundation.

4) ”A low carbohydrate, ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity

and hyperlipidemia: A randomized, controlled trial”. Ann Intern Med, 2004.

Yancy W.S. Jr et al. Ekonomiskt stöd från: Robert C. Atkins Foundation.

5) ”Weight loss with a low carbohydrate: Mediterranean or low fat diet”.

Shai I. et al. N. Engl J Med, 2008. Ekonomiskt stöd från: Robert C. Atkins

Foundation.

6) ”Efficacy and safety of a high protein low carbohydrate diet for weight

loss in severly obese adolescents”. Krebs N.F. et al. J. Pediatr, 2010.

Ekonomiskt stöd från: National Cattlemen’s Beef Association.

7) ”Effects of low-carbohydrate vs low fat diets on weight loss and

cardiovascular risk factors: A meta-analysis of randomized controlled trials”.

Nordmann A.J. et al. Arch Intern Med, 2006.

8) ”Systematic review of randomized controlled trials of low carbohydrate

vs low fat/low calorie diets in the management of obesity and its comorbidities”.

Hession M. et al. Arch Intern Med, 2009. Ekonomiskt stöd från: Lighter

Life, ett företag som säljer lågkolhydratsprodukter.

* Dr. Robert C. and Veronica Atkins Research Foundation är en

forskningsstiftelse som startats av Roberts Atkins fru Veronica Atkins efter

makens död. Veronica Atkins är ordförande i stiftelsen och i högsta grad

involverad i marknadsföringen av makens Atkins-lågkaloridiet där hon också

marknadsför hans böcker. Marknadsföringen sker via Veronica Atkins andra

stiftelse, Veronica Atkins Foundation: ”Veronica Atkins Foundation etablerades

med syftet att undervisa folk i alla åldrar om fördelarna med Atkins livsstil

genom att erbjuda lättförståelig information och resurser för att tillgodogöra

sig det här hälsosamma sättet att äta”, står det på hemsidan.

B. Några exempel på studier som som sponsrats av organisationer med intressen i lågkolhydratkost eller ökad köttkonsumtion. Hämtade från ”Lista över vetenskapliga studier”på Annika Dahlqvists blogg:

1) ”An increase in dietary protein improves the blood glucose response in

persons with type 2 diabetes”. Mary C. Gannon, Frank Q. Nuttall, Asad

Saeed, Kelly Jordan och Heidi Hoover. American Society for Clinical

Nutrition, 2003. Ekonomiskt stöd från: American Diabetes Association,

Minnesota Beef Council, och Colorado and Nebraska Beef Councils.

2) ”Effect of a High-Protein, Low-Carbohydrate Diet on Blood Glucose

Control in People With Type 2 Diabetes”. Mary C. Gannon och Frank Q.

Nuttall. Diabetes Journal, 2004. Ekonomiskt stöd från: Minnesota Beef

Council, och Colorado och Nebraska Beef Councils.

3) ”Efficacy and Safety of a High Protein, Low Carbohydrate Diet for

Weight Loss in Severely Obese Adolescents”. Nancy F. Krebs, Dexiang Gao,

Jane Gralla, Juliet S. Collins, MD, och Susan L. Johnson. The Journal of

Pediatrics, 2010. Ekonomiskt stöd från: National Cattlemen’s Association.

4) ”A Randomized Trial Comparing Low-Fat and Low-Carbohydrate Diets

Matched for Energy and Protein”. C.J. Segal-Isaacson, Shannah Johnson, Vlad

Tomuta, Brandy Cowell och Daniel T. Stein. Obesity Research, 2004.

Ekonomiskt stöd från: The Robert C. Atkins Foundation.

5) ”The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-glycemic

index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus”. Eric C. Westman,

William S. Yancy, John C. Mavropoulos, Megan Marquart och Jennifer R.

McDuffie. Nutrition & Metabolism, 2008. Ekonomiskt stöd från: The Robert

C. Atkins Foundation.

C. Fler studier som visat på fördelarna med mycket kött i dieten och som sponsrats av kött mjölk och äggindustrin:

1) ”Efficacy and Safety of a High Protein, Low Carbohydrate Diet for

Weight Loss in Severely Obese Adolescents”. Nancy F. Krebs, Dexiang Gao,

Jane Gralla, Juliet S. Collins, MD, och Susan L. Johnson. The Journal of

Pediatrics, 2010. Ekonomiskt stöd från: National Cattlemen’s Assosiciation.

2) ”Effects of Low-Carbohydrate vs Low-Fat Diets on Weight Loss and

Cardiovascular Risk Factors: A Meta-analysis of Randomized Controlled

Trials”. Alain J. Nordmann, Abigail Nordmann, Matthias Briel, Ulrich Keller,

William S. Yancy, Jr, Bonnie J. Brehm och Heiner C. Bucher. Archives of

Internal Medicine, 2006. Ekonomiskt stöd från: Swissmilk.

3) ”Protein, weight management, and Satiety (protein summit)”. Douglas

Paddon-Jones, Eric Westman, Richard D. Mattes, Robert R. Wolfe, Arne

Astrup och Margriet Westerterp-Plantenga. American Journal of Clinical

Nutrition, 2008. Ekonomiskt stöd från: Egg nutrition center, National dairy

Council, National Pork Board och The Beef Checkoff genom the National

Cattlemen’s Beef Association.

4) ”Protein quality assessment: impact of expanding understanding of

FOTNOT 259

protein and amino acid needs for optimal health”. D. Joe Millward, Donald K.

Layman, Daniel Tome och Gertjan Schaafsma. American Journal of Clinical

Nutrition, 2008. Ekonomiskt stöd från: Egg Nutrition Center, National

Dairy Council, National Pork Board och The Beef Checkoff genom the

National Cattlemen’s Beef Association.

5) ”Protein Quantity and Quality at Levels above the RDA Improves Adult

Weight Loss”. Donald K. Layman. Journal of the American College of

Nutrition, 2004. Ekonomiskt stöd från: Kraft Foods och Cattlemen’s Beef

Board och National Cattlemen’s Beef Association.

6) ”Eggs modulate the inflammatory response to carbohydrate restricted

diets in overweight men”. Joseph C. Ratliff, Gisella Mutungi, Michael J.

Puglisi, Jeff S. Volek och Maria Luz Fernandez. Nutr Metab, 2008. Ekonomiskt

stöd från: American Egg Board-Egg Nutrition Center

7) ”Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the

Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet”. Jeff S. Volek, Stephen D. Phinney

Cassandra E. Forsythe, Erin E. Quann, Richard J. Wood, Michael J. Puglisi,

William J. Kraemer, Doug M. Bibus, Maria Luz Fernandez och Richard D.

Feinman, Lipids, 2008. Ekonomiskt stöd från: the Egg Nutrition Center.

8) ”A reappraisal of the impact of dairy foods and milk fat on cardiovascular

disease risk”. J. Bruce German, Robert A. Gibson, Ronald M. Krauss, Paul

Nestel, Benoît Lamarche, Wija A. van Staveren, Jan M. Steijns, Lisette CPGM

de Groot, Adam L. Lock och Frederic Destaillats. Eur J Nutr, 2009.Ekonomiskt

stöd från: International Dairy Federation’s Standing Committee on

Nutrition and Health.

9) ”Introduction to Protein Summit 2007: Exploring the Impact of

High-Quality Protein on Optimal Health”. Nancy R. Rodriguez och Peter J.

Garlick. American Journal of Clinical Nutrition, 2008. Ekonomiskt stöd från:

Egg Nutrition Center, National Dairy Council, National Pork Board och The

Beef Checkoff genom the National Cattlemen’s Beef Association.

10) ”Approaches to Quantifying Protein Metabolism in Response to

Nutrient Ingestion”. Helene Fouillet, Cécile Bos, Claire Gaudichon och

Daniel Tomé. The Journal of Nutrition, 2002. Ekonomiskt stöd från: National

Dairy Council.

11) ”A Moderate-Protein Diet Produces Sustained Weight Loss and

Long-Term Changes in Body Composition and Blood Lipids in Obese

Adults”. Donald K. Layman, Ellen M. Evans, Donna Erickson, Jennifer Seyler,

Judy Weber, Deborah Bagshaw, Amy Griel, Tricia Psota och Penny Kris-

Etherton. The Journal of Nutrition, 2008. Ekonomiskt stöd från: National

Cattlemen’s Beef Association, Beef Checkoff och Kraft Foods.

12) ”Increased Dietary Protein Modifies Glucose and Insulin Homeostasis

in Adult Women during Weight Loss”. Donald K. Layman, Harn Shiue, Carl

Sather, Donna J. Erickson och Jamie Baum. The Journal of Nutrition, 2002.

Ekonomiskt stöd från the Cattlemen’s Beef Board, National Cattlemen’s Beef

Association, Kraft Foods.

13) ”A Reduced Ratio of Dietary Carbohydrate to Protein Improves Body

Composition and Blood Lipid Profiles during Weight Loss in Adult Women”.

Donald K. Layman, Richard A. Boileau, Donna J. Erickson, James E. Painter,

Harn Shiue, Carl Sather och Demtra D. Christou. The Journal of Nutrition,

2003.Ekonomiskt stöd från Cattlemen’s Beef Board, National Cattlemen’s

Beef Association, Kraft Foods.

14) ”An increase in dietary protein improves the blood glucose response in

persons with type 2 diabetes” Mary C. Gannon, Frank Q. Nuttall, Asad Saeed,

Kelly Jordan and Heidi Hoover American Society for Clinical Nutrition, 2003.

Ekonomiskt stöd från: the American Diabetes Association, the Minnesota

260 MATENS PRIS

Beef Council, och the Colorado and Nebraska Beef Councils.

15) ”Effect of a High-Protein, Low-Carbohydrate Diet on Blood Glucose

Control in People With Type 2 Diabetes”. Mary C. Gannon och Frank Q.

Nuttall. Diabetes Journal, 2004. Ekonomiskt stöd från: Minnesota Beef

Council, och the Colorado and Nebraska Beef Councils.

16) ”Dietary Protein to Support Anabolism with Resistance Exercise in

Young Men”. Stuart M. Phillips, FACN, Joseph W. Hartman och Sarah B.

Wilkinson. Journal of the American College of Nutrition, 2005. Ekonomiskt

stöd från: US National Dairy Council.

17) ”Effect of an energy-restricted, high-protein, low-fat diet relative to a

conventional high-carbohydrate, low-fat diet on weight loss, body composition,

nutritional status, and markers of cardiovascular health in obese women”

Manny Noakes, Jennifer B Keogh, Paul R Foster, and Peter M Clifton The

American journal of clinical nutrion. 2005.

Ekonomiskt stöd från: Meat and Livestock Australia