Rebeller i samtal med Kadaffistyrkor

1:39 min

Nato uppger att förhandlingar har hållits mellan rebeller och Kadaffitrogna trupper för att undvika en slutstrid om Kadaffis hemstad och sista fäste Sirte. Men enligt Reuters vägrar de Kaddafitrogna styrkorna att lägga ned vapnen eller lämna ut sin ledare.

Nato fick i dag rapporter om att det pågår diskussioner mellan styrkor som bekämpar Kadaffi och styrkor som stödjer honom.

Nato-översten Roland Lavoie säger att Nato ser diskussionerna som ett gott tecken.

Nu återstår att se hur de här diskussionerna utvecklas de närmaste dagarna, säger Natoöversten.

Staden Sirte med omnejd är i fokus för Natos attacker just nu.

Under gårdagen slog militäralliansens flyg till mot bland annat flera av Kadaffiregimens radar- och missilanläggningar i det här området.

Vid presskonferensen här i Bryssel poängterade Natos talespersoner åter att militäralliansen kommer att fortsätta sin operation i Libyen så länge det anses nödvändigt, men inte längre.

Roland Lavoie sa också att ett Nato-tillbakadragande inte har att göra med om och när Muammar Kadaffi grips, utan insatsen pågår så länge det finns ett uppenbart hot mot civila i Libyen.

Däremot försökte Nato återigen undvika att svara på frågor om den senaste tidens uppgifter om att brittiska specialstyrkor hjälper rebellsidan i Libyen, bland annat med jakten på Kadaffi.

"Nato har inga marktrupper i Libyen", var en fras som upprepades flera gånger under presskonferensen.