"Sverige ett u-land på solkraft"

1:24 min

Det har varit en explosionsartad utveckling på antalet solpaneler i världen. Enligt en studie från Internationella energiorganet IEA har effekten från solcellsanläggningar nära fördubblats under förra året. Störst av alla är Tyskland som nu sätter upp lika mycket solkraft på några timmar som Sverige installerar på ett helt år, berättar docent Marika Edoff vid Uppsala Universitet.

– Tyskland och Sverige har ungefär lika mycket sol, så om Tyskland kan göra det så kan Sverige göra det också, säger Marika Edoff.

Enligt solcellsforskaren Marika Edoff är Sverige ett u-land när det gäller solkraft.

I Tyskland garanteras villaägare som installerar solpaneler idag 2.50 kronor per kilowattimme i 20 år för det överskott av solel man levererar till nätet. I Sverige skänker de flesta solcellsägare fortfarande bort sitt överskott, eftersom de inte får kvitta den el de säljer till elbolaget mot den de måste köpa under solfattiga perioder.

Lennart Söder som är professor på KTH i Stockholm, gjorde en enmansutredning redan för tre år sedan som föreslog så kallad nettodebitering för att lösa problemet. Han är besviken på att regeringen ännu inte kommit till skott

– Det har gjorts diverse fler utredningar och sen så har det kommit en proposition och den föreslår ytterligare utredningar. Politik är att vilja och det är frågan vad man vill i det här fallet, anser Lennart Söder.

Trots att priset på solceller sjunkit mycket de senaste åren är det fortfarande för dyrt för många svenskar. Dessutom är det ännu oklart om det solcellsbidrag på 60% av investeringskostnaden som regeringen delat ut sedan 2009 kommer att finnas kvar framöver.

Näringsminister Maud Olofsson har avböjt att kommentera kritiken i Klotet.