Stadsbuller påverkar fåglar

Många fågelhanar sjunger för att locka till sig honor, men fåglarna får problem i städer, där bullret riskerar att överrösta fågelsången. Fåglarna kan lösa problemet genom att sjunga med ljusare och högra toner, eftersom stadsbuller mest består av låga ljud. Men nu har forskare visat att hanar som byter tonhöjd blir mindre attraktiva för honorna.

Referens

Halfwerk et. al. Low-Frequency songs lose their potency in noisy urban conditions. PNAS doi: 10.1073/pnas.1109091108