Annie Lööf föreslås bli ny Centerledare

Centerpartiets valberedning föreslog i dag som väntat riksdagsledamoten Annie Lööf till ny partiledare efter Maud Olofsson. Som motivering lyfter valberedningens ordförande Stefan Tornberg fram det breda stöd i hela Centerpartiet som Annie Lööf har.

– Jag tror att Centerpartiet har sett mina egenskaper just när det gäller att vinna val, men också att jag är en lyssnande ledare. Jag tror att jag kan förena just folkrörelseledarskapet med det mediala ledarskapet, säger Annie Lööf.

Annie Lööf är 28 år gammal, precis klar med juristutbildningen och kommer från Värnamo. I dag är hon Centerpartiets ekonomiska talesperson och vice gruppledare i riksdagen. På presskonferensen lyfte hon fram att Centerpartiets 40-åriga nedgång i opinionen nu måste vändas och det kräver flera förändringar.

– Vi behöver förtydliga och stärka vår politiska profil i svensk politik. Vi behöver också få en mer aktiv och effektiv organisation i hela landet. Vi behöver också bli duktigare och bättre på att kommunicera och stärka vår roll inom alliansen, säger hon.

Annie Lööf placerade sig själv "klart till höger" på den politiska skalan i Sveriges Radios och SVT:s webbtjänst Valpejl inför valet 2010. På några punkter skiljde hon också ut sig jämfört med de flesta centerpartisterna. Exempelvis tyckte hon då att det skulle vara ganska bra att bygga ut kärnkraften, hon tyckte att det vore mycket bra om straffet för rattfylleri skärptes och tyckte ganska dåligt om förslaget att papperslösa flyktingar skulle få fri vård – svar som ligger närmare moderata politiker än centerpartistiska. 

Å andra sidan var hon av frihetsskäl kritisk till obligatorisk A-kassa – något som många borgerliga politiska kandidater var för. Hon ville också avskaffa alkoholmonopolet.

Valberedningens ordförande Stefan Tornberg underströk på presskonferensen att Annie Lööf har ett mycket brett stöd inom Centerpartiet. Av de 200 kommunkretsar som nominerat ny partiledare stödjer 169 Annie Lööf, precis som 23 av de 24 partidistrikten.

– I återrapporteringen till valberedningen framhålls Annies kommunikativa talang, lyhörda ledarskap och förmåga att röra sig hemtamt både i den traditionella folkrörelsemiljön som i de nya mötesplatserna i vårt samhälle, sa Stefan Tornberg.

Många centerpartister tycks nöjda med valberedningens förslag. Men ledande lokalpolitiker är medvetna om att Lööf drar åt höger, och det måste hon justera, menar exempelvis Egon Waldemarsson, ordförande i Habo.

– Hon får lyssna in sina medlemmar lite bättre där, för jag tror att hon ska dra sig mer åt mitten, säger han.

Annie Lööf vill inte i dag säga hur Centerpartiets ministerposter kommer fördelas framöver – men understryker att det behövs en förändring generellt i partiet. Själv har hon tidigare drivit kontroversiella frågar som svenskt Natomedlemskap och utförsäljning av Sveriges Radio och SVT – men det tonar hon nu ner.

– Jag har en politisk historia där jag också har lagt en del kontroversiella förslag. Nu är det ju partistämman som avgör vilken politisk förnyelse som Centerpartiet ska ha framöver, och det är givetvis den politiken som nästa partiledare är representant för.

Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt, som kandiderat till partiledarposten, tänker inte ställa upp som motkandidater, utan accepterar förslaget att de ska bli första respektive andra vice ordförande. 

– Det är tydligt att det finns ett starkt stöd ute i Centersverige för att alla vi tre som har kandiderat som partiledare ska finnas med och ta ansvar för utvecklingen av Centerpartiet framöver och det tycker jag är väldigt bra, säger Anna-Karin Hatt.