Ordförandeland i EU

Polen skeptisk till förnyelsebar energi

1:43 min

Kolkraft hör till framtiden, det menar Waldemar Pawlak, den minister som har ansvaret för energifrågorna under det polska ordförandeskapet i EU.

Waldemar Pawlak är näringsminister och vice premiärminister i Polen.  

– Det är inte kolet som är problemet, det är utsläppen, säger han över sin kopp te vid besöket på polska ambassaden i Stockholm i dag.

Kolkraften står för ca 80 procent av all energiproduktion i Polen och många menar att den polska ekonomin, som är EU:s sjätte största, står och faller med landets svarta guld, som den billiga men skitiga energikällan ofta kallas.

Så sent som i början av augusti sa Waldemar Pawlaks rådgivare till Reuters att Polens egna mål för förnybar energi var orealistiska.

Enligt Pawlak själv är utgångspunkten för Polen när det gäller att minska sitt kolberoende är helt annorlunda jämfört med länder som Sverige Tyskland och Frankrike.

Pawlak är ändå hoppfull. Han återkommer ofta till sitt favoritbegrepp "low-emission-economy", lågutsläppsekonomin, och påminner om att Polen minskat sina utsläpp med 30 procent de senaste 20 åren, samtidigt som man fördubblat sin BNP.

Genom olika effektiviseringar av kolkraften hoppas Pawlak på att Polen ska kunna sänka sina utsläpp med ytterligare 30 procent.

I övrigt är det är bråda dagar för Pawlak. Förutom att Polens är ordförandeland i EU är det val i oktober.

Pawlak är ledare för det polska folkpartiet som ingår i regeringskoalitionen.

Han pratar i mobiltelefon om namnen på valsedlarna och ambassadören tittar ofta på klockan, särskilt då frågorna handlar om kol.

De vet att frågan är känslig i Sverige och efter intervjun börjar Pawlak prata om Vattenfall, där svenska staten är ägare. Företaget har nu sålt sin verksamhet i Polen.

Under intervjun har han upprepat företagets officiella version till varför man gick ur, att det handlar om affärer, närmare bestämt minskning av skulder och fokusering på färre marknader. Men nu säger Pawlak vad han personligen tror; att det handlar om politik.