Snus kan ge spädbarn andningssvårigheter

1:26 min

Spädbarn vars mammor snusar löper dubbelt så stor risk att få andningsuppehåll som de barn vars mödrar varken snusat eller rökt. Det visar en svensk studie gjord på 610 000 spädbarn.

– Vi har kommit fram till, att om en mamma snusar under sin graviditet så dubblerar hon risken för att sitt nyfödda barn ska få andningsuppehåll i perioder, säger förlossningsläkare Anna-Karin Wikström som är en av författarna till studien.

Enligt studien, som publiceras i tidskriften Pediatrics, känner många till att rökning under graviditeten kan vara farligt för barnet.

Därför kan det finnas det hos många en uppfattning att snus eller nikotinplåster och nikotintuggummi är mer säkert.

Men forskarna som studerat apné, eller andningsuppehåll, bland över 600 000 svenska spädbarn födda mellan 1999 och 2006, har kunnat se att det inte stämmer.

Tvärt om. Särskilt när det gäller snusandet.

Risken för andningsuppehåll hos spädbarn med en mamma som snusar är enligt studien dubbelt så stor än hos dem vars mammor inte snusar eller röker.

En större risk till och med jämfört med de barn vars mammor röker där risken ökar med 50 procent.

Men även nikotinplåster- och tuggummin ökar risken, tror forskarna.

Och det finns en koppling till plötslig spädbarnsdöd.

– Man vet att barn som får andningsuppehåll har en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd och att det finns en koppling mellan de här två, säger Anna-Karin Wikström.

Ett barn på 4 000 dör varje år i plötslig spädbarnsdöd. Det blir omkring 25 barn i Sverige årligen.