Första reptilen har fått sina gener kartlagda

För första gången har hela arvsmassan hos en reptil kartlagts. Resultatet kan förklara hur fyrbenta ryggradsdjur utvecklade ägg som kunde läggas på land.

Studien publiceras i tidskriften Nature och forskarna anser bland annat att resultatet kan ge förklaringar till hur fyrbenta ryggradsdjur utvecklade ägg som kunde läggas på land. Man hittade även gener som kan ha med den här ödlans högt utvecklade färgseende att göra. Man vet fortfarande inte med säkerhet hur den här ödlans kön avgörs av kromosomerna, men studien tyder på att den har ett system liknar det som vi människor har.

Referens: Jessica Alföldi et. al. The genome of the green anole lizard and a comparative analysis with birds and mammals. Nature, 2011; DOI: 10.1038/nature10390