Fullständigt kaos kring grekisk budget

I Grekland förvärras krisen. Enligt en ny grekisk rapport och statistik är läget allvarligare i dag än för en dryg månad sedan när långivarna beslutade om ett nytt stödpaket.

I Grekland presenteras skrämmande siffror över det grekiska budgetunderskottet för i år.

I stället för att minska är nu underskottet rekordhögt för de sju första månaderna i år och överstiger redan förra årets rekordbudgetunderskott på 15,4 procent av landets totala BNP.

EU-länderna har satt gränsen för ett underskott till tre procent för medlemsländerna. 

Den nyligen bildade oberoende Statsbudgetkommittén, som har till uppgift att övervaka statsfinanserna, har kommit med sin första rapport där de varnar för att allting går för långsamt och att det råder fullständigt kaos kring budgeten.

Experterna i kommittén fastlår att reformarbetet går för långsamt, inte minst när det gäller skattereformer och indrivning av pengarna samtidigt som den globala krisen förvärrat situationen för Grekland.

När alla parter tvekar och är långsamma påverkar det tilltron för Grekland än mer.

Det är som att för varje steg som tas framåt går man i själva verket ett och ett halvt eller två steg tillbaka.