Ask om behandlingen av unga brottslingar

1:37 min

Det är stora skillnader mellan hur ofta domstolarna i Sverige dömer unga brottslingar till ungdomsvård. Det visar en studie som Brottsförebyggande rådet gjort, och som Ekot rapporterat om i morse. Justitieminister Beatrice Ask säger att det här är mycket olyckligt.

– Så kan vi naturligtvis inte ha det. Ungdomar måste mötas med likvärdig bedömning oavsett var i landet de finns, säger justitieminister Beatrice Ask.

Brottsförebyggande rådets studie visar att vissa tingsrätter dömer hälften av alla unga mellan 15 och 17 år till ungdomsvård.

Andra tingsrätter bara dömer en av tio till ungdomsvård, och oftare dömer unga till böter eller ungdomstjänst, som innebär att man jobbar oavlönat under en period.

Skillnaderna beror enligt Brottsförebyggande rådet på att tingsrätterna följer rekommendationer som socialtjänsten ger i den ungas hemkommun.

Socialtjänsterna som ska bedöma om ungdomarna har ett särskilt vårdbehov tolkar lagen olika.

– Det är möjligt att det behövs tydligare riktlinjer framöver, säger justitieminister Beatrice Ask.

Sedan lagen skrevs om för några år sedan har ungdomstjänst blivit det vanligaste straffet för en ung person som begår brott.

Men de unga får vänta olika länge på att avtjäna sina straff. Var tionde som döms till ungdomstjänst får vänta ett halvår på att avtjäna sitt straff.

– Det är oacceptabelt, det måste gå mycket fortare, säger justitieminister Beatrice Ask.

När det gäller vuxna som döms finns det regler för hur länge man får vänta innan de avtjänar sitt straff, varför gäller inte samma regler för unga?

– Man har utgått från att det skulle hanteras skyndsamt. Nu ser vi att det kanske behövs den typen av tydlighet i riktlinjerna. Det är en sak som vi måste ta ställning till, säger Beatrice Ask.