Kvarnarna försvinner från lantbruket

1:07 min

Gotlands kvarnar blir allt färre, i samma takt som lantbruket rationaliseras. Kvarnarna passar inte in i driften, nu när många gårdar slås samman och specialiserar sig, säger Folke Jonsson, som varit mjölnare i Hemse och nu har skrivit en bok om kvarnarna.

Antalet kvarnar på Gotland har minskat från 45 till ett tiotal. En kvarn som fortfarande är i drift är den i Havdhem, som sju lantbrukare driver gemensamt.