خسارت ملیاردی شرکت اتومبیل سازی ساب

دیروز عصر گزارش فصلی شرکت ساب به رسانه ها رسید. در فصل گذشته شرکت ساب مبلغ یک ممیز هشت ملیارد کرون متضرر شده است. علی رغم این که تولیدات شرکت موتر/ ماشین سازی ساب در نیمه سال اول امسال متوقف بود اما این شرکت موفق شد 15000 اتومبیل خود را به فروش برساند و درخواست 13000 اتومبیل را نیز دریافت کند. با همه این فروش و تقاضا ها شرکت ساب در تابستان گذشته در طی ماه های جون و جولای حقوق کارمندان خود را با تاخیر پرداخت کرد و حقوق ماه آگست کارمندان شرکت ساب هنوز هم پرداخت نشده است.