Gud kan inte ersätta nyfikenheten!

7:13 min

3 sept 

  Idag hörs Christer Sturmark, som är ordförande i förbundet Humanisterna. Det som tidigare hade namnet Human-etikerna, eller ännu tidigare var kända som ateisterna. I sin nya form deltar man mer aktivt i debatten om tro och vetande och verkar för ett sekulärt samhälle.

 - Verkligheten är sig själv nog i all sin outgrundlighet. Så säger Christer Sturmark i programmet. Och fortsätter:

- Men någonstans längst livets bana räcker inte det längre för många av oss människor. Verkligheten blir för fattig. Vi skapar övernaturliga väsen, gudar och magi och säger oss att ”vi människor är för små och för begränsade för att begripa. Det måste finnas nåt större.”

- Min son Leo forskar all sin vakna tid, varje dag. Jag hoppas att han aldrig ska sluta förundras över den verkliga vekligheten eller överge sin nyfikenhet!

- För verklighetens mysterium räcker väl till en livslång nyfikenhet. Dessutom är det den nyfikenheten som skapar förutsättningar för ett bättre liv för så många människor. Medicinsk forskning och nya metoder att rena vatten och stoppa epidemier är ingenting vi kan söka hos profeter eller religiösa skrifter.

- Till det behövs människor,som bryr sig mer om människor än om gudar!

Basisten Olle Steinholtz hörs med melodin "Bass Haze".  Producent var Martin Dyfverman.

Fortsätt gärna kommentera hans åsikter via "Kommentar -knappen". Programmet hör du via knappen här nere: