Linköping

S vill ha öringfiske i Linköping

1:34 min

Att Linköpingsborna kommer att kunna fiska öring i Motala Ström kan bli verklighet om socialdemokraterna får bestämma, det är nämligen ett förslag från partiet.

– Först och främst så är det fantastisk miljö där som jag tycker skall komma våra Linköpingsbor men också turister till gagn. Sen tycker jag att det tillhör en kommun som Linköping att faktiskt ha en bra miljöprofil, det här skulle kunna vara en del i det arbetet, säger Kristina Edlund (S) kommunalråd i Linköping.

Hur skulle detta kunna bli möjligt?

- Det krävs att Tekniska verken öppnar sina portar och släpper på vatten och att vi från kommunen tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden ser till att avsätta lite pengar i vår budget för att just göra miljön tillgänglig för våra medborgare, säger Kristina Edlund (S).

Tanken är att hela området från dammen i Ljungsfors till Malfors vid Cloetta i Ljungsbro ska vara tillgängligt genom bland annat vandringsleder. För kommunen innebär öringsfisket en kostnad på mellan sex och åtta miljoner kronor, vilket Kristina Edlund tycker är väl investerade pengar.

- För en kommuns del så är det nog ett helhetsperspektiv och turism och besöksnäringen som gör att staden växer och blir attraktiv. Vi har valt att prioritera det här området just nu, säger hon.

Om två år tror Kristina Edlund (S) att fisket av öring i området kring Motala ström i Linköping kan bli möjligt.

– Om socialdemokratiska partiet får bestämma så skulle vi vilja öppna portarna nu i oktober, då har man möjlighet att plantera in fisk. Så kan fisken vandra upp och ner, så om två år räknar jag med att besökarna skall kunna fiska den här fisken, säger hon.