Romska barn får sällan asyl i Sverige

2:21 min

Inget av de romska barn som kom från Serbien och Kosovo fick rätt att vara kvar i Sverige. I Sverige registreras inte etnisk tillhörighet och därför finns det ingen statistik över hur många barn med romskt ursprung som kommer till Sverige.

Ekot har träffat ett av alla de romska barn som inte fått asyl i Sverige. Hon lever i dag gömd, rädd för att skickas tillbaka till Belgrad där hon levde på gatan.

– Jag hade ingen mamma, ingen pappa, ingen någonstans. Jag har fått en bra familj här och jag vill inte åka tillbaka. De var inte bra med mig.

Flickan levde på gatan i Belgrad, utan identitetshandlingar. Hon har berättat om flera övergrepp, men nekas asyl av alla svenska instanser.

Maria Björkqvist är överläkare på universitetssjukhuset i Örebro och har behandlat flickan mot långt framskriden tuberkulos. I sitt arbete möter hon ofta flyktingbarn från Afghanistan, Somalia och romska barn från forna Jugoslavien.

– Jag kan inte säga annat än att man negativt särbehandlar romerna. Det låter hemskt att säga så i ett svenskt rättssamhälle, men jag kan inte se något annat. Och att man alltså i realiteten inte gör individuella prövningar.

I Sverige registreras inte etnisk tillhörighet och därför finns det ingen statistik över hur många barn med romskt ursprung som kommer till Sverige. Samtidigt är det uppenbart att ett stort antal romer från forna Jugoslavien söker asyl i Sverige.

Förra året kom det fler flyktingar från Serbien och Kosovo än från något annat land i världen och de allra flesta av dem är romer. Det kom också ett hundratal ensamkommande barn från de här länderna och av de fall som hann avgöras förra året blev det alltså inte ett enda bifall. Något som Maria Björkqvist anser är anmärkningsvärt.

– Jag har absolut intrycket att man väldigt fyrkantigt bestämmer sig för att vissa grupper ska stanna och andra grupper ska, per definition, inte vara kvar.

Men Oskar Ekblad som är avdelningschef för asylprövningen på Migrationsverket säger att det handlar om att de romska barnen sällan har tillräckliga asylskäl för att få stanna, även om han är beredd att undersöka det närmare.

– Enskilda ärenden är jag definitivt alltid beredd att diskutera med både läkare, advokater och enskilda personer. Vad man tycker om Migrationsverkets beslut och det prövas också av domstolar. Men jag kan inte se den strukturella diskriminering som den här läkaren hänvisar till.