Palestinsk FN-ansökan oroar EU-ledare

2:11 min

EU:s medlemsländer är fortfarande inte eniga om hur de ska ställa sig till palestiniernas kontroversiella plan på att ansöka om medlemskap i FN. Efter mötet i Sopot uttryckte Carl Bildt oro för vad de närmaste veckornas diplomatiska balansgång kan leda till.

– Man kan hamna i situationer där vi får förnyade våldsamheter. Det är en labil situation i hela Mellersta östern, man ska inte undanta de palestinska områdena från detta. Och man ska inte utesluta både israeliska och amerikanska reaktioner som kan få mycket negativa effekter på möjligheterna till en fredsuppgörelse. Här spelar Europa en viktig roll för att kanske vara den kraft som kan försöka överbrygga, säger Carl Bildt.

Men EU-länderna är inte ens själva ense om hur de ska se på palestiniernas framtida status i FN. Om palestinierna begär ett faktiskt medlemskap i FN den 20 september kommer USA med största sannolikhet stoppa det i säkerhetsrådet. Därför hoppas nu många att palestinierna i stället väljer en mjukare väg, genom att be om en förhöjd observatörsstatus i FN, liknande det som Vatikanstaten har.

Men även den mjukare vägen är något som i dag är svårt att acceptera för EU-länder som Italien och Nederländerna. Enligt Carl Bildt är det nu mycket viktigt hur nyanserna ser ut i ett möjligt palestinskt förslag om förhöjd observatörsstatus i FN.

Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe har i flera år agerat intensivt för en lösning på Israel-Palestinakonflikten. Han var inbjuden till EU:s utrikesministermöte och hör till dem som hoppas att palestinierna nu väljer den mjukare linjen i FN.

– Mitt generella råd till palestinierna har varit att inte göra vänner till ovänner och försöka att se att tvåstatslösningen som vi alla önskar är avhängig en bred uppslutning, säger Jonas Gahr Störe.