Stor studie om psykisk ohälsa ifrågasätts

2:13 min

Nästan 4 av 10 européer lider av mental ohälsa, enligt en ny sammanställning. Enligt studien får de flesta av dem ingen hjälp med sina problem. Tidigare studier med liknande metoder har använts av Världshälsoorganisationen, WHO. Men frågan är vad som bör och kan kallas mental ohälsa?

Enligt den nya studien lider 38 procent av Europas befolkning, ungefär 160 miljoner personer, av någon form av psykisk ohälsa. Vanligast är ångest, och enligt studien lider upp till fjorton procent av alla europeer av ångest i någon form. Men i studien ingår även diagnoser som sömnsvårigheter och alkoholism.


En av forskarna bakom studien är Christer Algullander, lektor i klinisk neurovetenskap i vid Karolinska institutet, och Vetenskapsradion frågade  honom om det verkligen är rimligt att säga att nästan fyrtio procent av Europas befolkning har någon form av psykisk eller mental diagnos?


– Ja, faktiskt. Men det är en dum siffra att använda, de här 38 procenten, eftersom sjukdomarna har så varierande valör och konsekvenser. För mig är det viktigt att gå in och titta på enskilda diagnoser och vad de betyder för individen.


Forskarna bakom studien tror inte att den höga siffran beror på att den psykiska ohälsan i sig har ökat, utan på att fler diagnoser har inkluderats i den här studien än tidigare liknande studier, till exempel narkolepsi och sömnapné, som innebär att man slutar andas under korta perioder när man sover.


Studien har samlat tidigare forskning och förekomsten av tjugosju olika diagnoser, från schizofreni och ätstörningar till demens och alkoholism, i Europa.


De undersökte information från samtliga EUs medlemsländer
, och dessutom Island, Norge och Schweiz. De har också bett experter från varje land uppskatta hur vanliga de olika diagnoserna är.


Men enligt Allan Horwitz, professor i sociologi vid Rutgers University i USA och specialist på psykisk ohälsa är siffrorna uppblåsta och tolkar normala perioder av till exempel sorg som psykisk ohälsa.


– Det här är nonsens. Bara för att folk är bedrövade eller olyckliga så behöver inte det innebära att det är något fel på dem. Hjärnan är konstruerad så att vi ska reagera om vi förlorar någon, säger sociologiprofessor Allan Horwitz.


Referens:
Wittchen, H. U et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology, vol 21, 2011. DOI:10.1016/j.euroneuro.2011.07.018