Lärare saknar IT-kunskaper

Lärarna tycker inte att de kan IT. Bara tre av tio lärare i västra götaland tycker att de har tillräckliga kunskaper. De framgår av KK-stiftelsens årliga Gallup undersökning, KK står för kunskaps och kompetensutveckling. Erik Lindberg är projektiformatör på KK- stiftelsen och föreslår att varje skola får en IT-pedagog som hjälper övriga lärare att komma vidare.