Bönder krävs på miljoner

1:28 min

Nu måste hundratals värmländska lantbrukare betala tillbaks miljoner i gårdsstöd till EU som de har fått felaktigt. Det är en kartläggning från länsstyrelsen som visar att det vanligaste är att lantbrukare uppger att de har odlingsmark, som sedan visar sig vara skog.

Det handlar om runt 300 lantbrukare som nu ska betala tillbaks runt 1,5 miljoner kronor. Bakgrunden är en landsomfattande inventering som Jordbruksverket har genomfört.

– Då kom man fram till att det fanns vissa marker som inte uppfyllde stödvillkoren. Det var framför allt betesmarker med för mycket träd, de blev då klassade som skog i stället för betesmark, säger Roger Bergqvist, enhetschef för lantbruk på Länsstyrelsen i Värmland.

Men han tror inte att det handlar om fusk från lantbrukarnas sida.

– I de flesta fall har man inte varit riktigt medveten om gränsdragningar mellan skog och betesmark, säger Roger Bergqvist.

Det är de felaktiga gårdsstöden som utbetalades mellan 2005 och 2007 som ska återbetalas. Men har lantbrukare rätt att kvittera ut gårdsstöd för innevarande år kommer det som ska återbetalas för åren 2005 till 2007 att dras av från 2011 års gårdsstöd.

Kontrollerna kommer dessutom att fortsätta, nu ska stöden för 2008 och 2009 granskas.

– Det kan vara så att de som återkrav nu kan få ytterligare krav längre fram. Vi kommer också att gå igenom miljöersättningar och då kan det bli aktuellt med återkrav även där, säger Roger Bergqvist.