Import av sopor ett måste menar Renova

1:30 min

Fjärrvärmen och elen skulle inte räcka i Göteborg om inte staden importerar sopor. Dessutom är det bättre för miljön, det menar kommunalrådet och ordföranden för Renova, Marina Johansson.  

-När det blir kallt räcker inte bränslet till och då får man ta till olja som sista utväg. Blir det mindre att förbränna får man använda sig av mer fossilt bränsle, den miljöpåverkan måste vi också prata om. Vad händer om vi bränner mindre, då får vi ta till annat bränsle som inte är lika miljövänligt, säger Renovas ordförande, socialdemokraten Marina Johansson.  

Miljöpartiet vill att Göteborg ska sluta importera sopor, som det är idag är en femtedel av det som bränns på Renova från Norge. Alternativet skulle vara att Norge fick lägga ner soporna i marken alltså deponera det och då är det här bättre, säger Marina Johansson.

-Om man jämför med att lägga det i deponi, som bara blir till farlig metangas, jämfört med att elda upp det och få ut energi så är det faktiskt en stor miljövinst. Även om man räknar in transportdelen i det blir det en miljövinst, säger Marina Johansson.