"Inga belägg för att privat välfärd ökar kvaliteten"

2:05 min

Det finns inget vetenskapligt stöd för att privatiseringar har lett till förbättringar inom skola, vård och omsorg. Det är slutsatsen i en ny forskarrapport från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Laura Hartman, forskningschef på SNS, blev förvånad över att kunskaperna om vad privatiseringarna lett till var så dåliga.

– Vi har gjort en omfattande reform av svenska välfärden och ingen verkar ha varit tillräckligt intresserad av att följa upp vilka resultat den ger, säger Laura Hartman.

Forskningsgruppen under Laura Hartman har tittat på befintliga studier och sammanställt resultaten. Det är första gången ett sådant helhetsgrepp tas.

Och studien visar att det över lag inte finns några tecken på att effektiviteten eller kvaliteten har ökat på grund av konkurrensen.

Men Peje Emilsson, grundare av friskolan Kunskapsskolan, tycker att hela rapporten bortser från hur viktigt det är att människor har möjlighet att göra egna val.

– Den innehåller en del intressanta fakta, men de klär allting i ekonomiska effektivitetstermer, säger han.

Studier visar också att de privata aktörerna i de flesta fall har mer nöjda kunder. Men det behöver inte betyda att tjänsten de valt rent faktiskt är bättre, säger Laura Hartman.

– Det kan vara så att man legitimerar sitt aktiva val genom att säga att man är nöjdare, men det kan också vara så att man bryr sig mer om andra faktorer, som inte gynnar samhället, som ökade kunskaper i skolan utan att man bryr sig om andra saker. Det är svårt att dra generella slutsatser från de där kundundersökningarna, säger Laura Hartman.

Men på en punkt är både Lena Hartman och Peje Emilsson överens och det är att det behövs mer kunskap om privatiseringens konsekvenser och bättre möjligheter att kunna jämföra olika tjänster.

– Jag tycker att det är bra att skaffa sig mer centrala prov och mer jämförelser, det tror jag är en viktig sak för valfriheten är här för att stanna. Och visst kan saker göras bättre, säger Peje Emilsson.