Mat-och-sovklockan delar på sig under jorden

1:13 min

Genom att undersöka en fisk som lever i grottor har forskare kunnat visa att djur har två inbyggda biologisk klockor, en matklocka och en ljusklocka. Nu visar det sig att de kan fungera var och en för sig.

Under Somalias öken finns vattenfyllda grottor. Där lever en grottfisk (Phreatichthys andruzzii) som under ungefär två miljoner år har utvecklats utan kontakt med solljus, och de har förlorat både sina ögon och sina fiskfjäll.

Fisken har en dygnsrytm på ungefär 47 timmar, visar ny forskning och att dygnsrytmen styrs av när fiskarna äter, inte av ljus som hos de flesta andra djur.

- Den här studien visar på ett väldigt tydligt sätt att vi har två olika sätt att finjustera dygnsrytmklockorna, den ena är via ljus och den är helt utslagen hos de här fiskarna. Den andra är via födointaget och dess justering, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet.

Det är alltså så att både djur och växter har inbyggda biologiska klockor, för att till exempel vara aktiva när det är ljust och sova när det är mörkt.

De biologiska klockorna är inte perfekta utan behöver uppdateras hela tiden för att gå rätt. Och den nya forskningen visar att klockorna kan styras på olika sätt.

Referens

Cavallari et. al. A blind circadian clock in cavefish reveals that opsins mediate pheriferal clock photoreception. PLoS Biology Sep 2011 vol 9 issue 9