Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd stoppas

2:48 min

Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd stoppas av regeringen och flera års arbete skrotades därmed, med hänvisning till handelshinder.

– Det känns väldigt tråkigt och det kommer inte att bli någon omnotifiering enligt vår bedömning, säger Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket.

Svenskarnas miljöpåverkan från matkonsumtionen har på senare tid ökat kraftigt, visar bland en rapport från Naturvårdsverket.

Livsmedelsverket har i uppdrag av regeringen att minska miljöpåverkan från matkonsumtionen och redan 2006 påbörjades arbetet med att ta fram miljösmarta kostråd.

I maj 2009 var råden, som baserades helt på på vetenskapliga studier, färdiga. Bland annat rekommenderades svenskarna att äta mindre kött och köpa mer närodlat.

Livsmedelsverket skickade in råden till EU-kommissionen för godkännande. Men där stötte de på patrull.

EU-kommissionen tyckte inte om att Livsmedelsverket rekommenderade närproducerad mat och menade att det var ett handelshinder.

– Då försökte vi frångå den problematiken genom att skriva om grundproblemen istället för just närproducerat, säger Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverket.

Istället för att rekommendera närproducerad mat tog Livsmedelsverket nu upp transport-längd, användningen av bekämpningsmedel, konstgödsel, energiåtgång och konkreta utsläpp.

Kostråden omarbetades och nu skulle svenskarna till slut få sina miljösmarta matråd, hoppades Livsmedelsverket. Men då drog regeringen i bromsen.

Jordbruksdepartementet som bland annat lyssnat på Kommerskollegiums alla invändningar oroades för att kostråden fortfarande kunde hindra frihandeln.

De stöttes och blöttes ytterligare. Till slut blev de så urvattnade att de blev svåra att förstå. De miljösmarta kostråden skrotades.

– Det blev inte konkreta råd längre. Ska man ge råd till en konsument måste man ibland göra en del förenklingar och slutsatser för att de ska bli användbara, säger Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverket.

Ytterst ansvarig för beslutet att skrota de miljösmarta kostråden är landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

– Jag kan bara konstatera att det var många påpekande från andra medlemsländer i den handelsgemenskap som vi har inom EU, säger Eskil Erlandsson.

Väger handeln tyngre än miljön?

– Generellt så är svaret nej. Det brukar vara så att man kommer samman.

Men här sattes frågan om handel kontra miljö på sin spets?

– Nja, de minnen som jag har av det här är att vi fick många påpekande som gjorde att vi vi drog tillbaka det här, säger Eskil Erlandsson.