Kraftigt ökat stöd till svenska trossamfund

1:36 min

Regeringen föreslår en kraftig ökning av bidraget till svenska trossamfund utanför Svenska Kyrkan. Bidraget har legat still i tio år på 50 miljoner kronor och höjs nu till 60 miljoner kronor.

Det är en framgång för Kristdemokratiska partiet i budgetförhandlingarna, säger civilminister Stefan Attefall:

– Vi ser ju värdet som trossamfunden har i det svenska samhället och vi vill ju också tala om att de gör en viktig insats, säger han.

Inom islam och ortodoxa kyrkan finns flera nya trossamfund i Sverige som kan behöva ökat stöd, enligt Stefan Attefall.

Svenska Kyrkan som ju tidigare hörde samman med staten har en fortsatt gynnad situation med gratis administration av kyrkoavgifter. Detta är värt cirka 115 miljoner konor per år, säger Stefan Attefall:

– Svenska Kyrkan har ju haft en speciell roll i det svenska samhället men långsiktigt tycker jag också att man ska sträva efter att ge andra religiösa inriktningar och andra samfund ungefär likvärdigt stöd. Men nu har man gjort en satsning och en höjning av bidraget och det tycker jag är ett bra steg i rätt riktning.

De 22 trossamfund som i dag får stöd av staten föreslås alltså att få en ökning av bidragen från 50 till 60 miljoner kronor per år. Dessutom får Nämnden för statligt stöd till trossamfund en ökning med två miljoner till sju miljoner kronor per år.

Det behövs mer kunskap om trossamfunden och bättre underlag för till exempel regeringen, anser Stefan Attefall:

– Vi har fått mycket mer av mångfald i religiös utövning i Sverige de senaste 10-20 åren och vi måste ha en god kunskap på regeringsnivå för att ha upparbetade kanaler och en bra dialog, och känna till hela religiösa landskapet i Sverige på ett bra sätt.