Röster höjs för ett nytt EU-fördrag

1:54 min

Dagens tyska dom väntas alltså leda till ökad tröghet när det gäller beslut om framtida krishantering i eurozonen. Men här i Bryssel höjs nu allt fler tunga röster för att Europa i stället måste få en snabbare och mer samordnad ekonomisk politik.

Lissabonfördraget som styr hur EU ska fungera kom på plats 2009, efter år av svåra förhandlingar mellan EU-ländernas regeringar. Då sa flera EU-ledare att det skulle dröja kanske en hel generation innan det kommer bli aktuellt för EU med ett nytt fördrag. Men nu säger ungefär samma ledare att fördraget kan behöva omförhandlas redan nu.

Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble vill enligt tidningen Bild föra över mycket finanspolitisk makt hit till Bryssel, och i en debattartikel i går skrev Schäuble att det i sin tur kan kräva grundläggande förändringar i EU-fördraget.

Den avgående chefen för Europeiska Centralbanken, Jean-Claude Trichet, säger att Europa behöver en "federal regering med en federal finansminister", och den tidigare tyske förbundskanslern Gerhard Schröder talade i söndags om att ge EU-kommissionen regeringsmakten i ett Europas Förenta Stater.

Schröder är medlem i en nystartad tankesmedja bestående av även andra tidigare tunga EU-ledare som Tony Blair och förre kommissionsordföranden Jacques Delors. De lanserade i måndags ett manifest där de kräver inte bara en europeisk union med helt samordnad skatte- och finanspolitik, men även en gemensam politik kring frågor som energi, klimat, migration och utrikespolitik.

EU-kommissionen har hittills bara sagt att det är upp till medlemsländernas regeringar att avgöra om de vill öppna nya förhandlingar om EU:s fördrag.