Många unga söker onödig akutsjukvård

2:17 min

Varför söker sig så många unga till akutmottagningarna? Det ska sjukvården i Skåne, där ökningen varit störst, ta reda på. En förklaring kan vara det man kallar för McDonaldseffekten med en generation som är van att få saker snabbt.

– Något har hänt. Vi använder ett amerikanskt uttryck, McDonaldseffekten. Man är van vid att om man är hungrig går man runt hörnet och så är man inte hungrig längre, säger chefen för Skånes universitetssjukhus, Bent Christensen.

Sjukvårdsledningen i Skåne talar om en generation som är van vid att få saker snabbt och därför vänder sig till akuten.

På Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund är det inte längre de äldre med många sjukdomar som ökar mest på akutmottagningarna.

Hans Friberg, verksamhetschef på akuten i Lund, talar om de unga som gruppen som får bägaren att rinna över.

– Det bidrar till att den totala belastningen blir väldigt stor och många av de här patienterna är inte akut sjuka på det sättet att de behöver vård på en akutmottagning, säger Hans Friberg.

En utredning som gjorts i Region Skåne visar att 30 000 besök på akutmottagningarna under ett år var besök som borde ha hanterats av primärvården.

Varje enskilt besök på en stor akutmottagning tar mycket resurser i anspråk, säger överläkare Hans Friberg.

– Den allra största puckeln av sökande som har varit ökande är just i åldrarna 20 till 25 år. Det handlar om förkylningar, halsont och andra diffusa symptom som kan vara psykosociala problem.

– Sedan finns en grupp av rena traumafall, och de ska komma till akutmottagningen.

Statistik från Norrlands universitetssjukhus akutmottagning i Umeå visar också att unga i åldrarna 20 till 29 år är den största gruppen följt av 60 till 69-åringar.

På akutmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm är andelen unga en stor grupp, även om den inte ökar lika kraftigt som i Malmö och Lund. 

Eva Thorén, som är chef för akutdivisionen vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund, menar att sjukvården inte hängt med då människors levnadsmönster ändrats. Yngre söker i större utsträckning än tidigare sjukvård efter arbetstid.

– Jag tror sjukvården alltid ligger lite i kölvattnet. Vi anpassar oss, men inte riktigt lika snabbt som samhället utvecklas, säger Eva Thorén.