Riksbankens räntebesked

Bostadsmarknaden andas ut efter räntebesked

3:19 min

Riksbanken höjde inte räntan i dag och kronan stärktes på det beskedet. Och Riksbanken säger att kommande räntehöjningar senareläggs, vilket tolkas positivt av bostadsmarknadens aktörer.  

Även hushåll med svag ekonomi får lättare att betala räntorna och det dämpar ju den början till nedgång i bostadspriserna som vi kan se nu. Men några höjda bopriser lär det inte bli, den perioden är över.

– Värderingarna är så höga nu, säger Bengt Hansson på Statens bostadskreditnämnd (SBN).

Kanske hördes det en lättnadens suck efter den uteblivna räntehöjningen. Osäkerheten bland högbelånade svenska hushåll har lett till en trögare bostadsmarknad nu på sensommaren och kanske lättar trycket lite. Högre bostadsräntor har dragit in köpkraft från hushållen.

Nu signalerar faktiskt Riksbanken att det lär dröja länge innan den höjer räntan igen. Fortsatta höjningar skjuts något framåt i tiden, heter det. Och var den framtiden ligger kan och vill Riksbankschefen Stefan Ingves inte svara på idag:

– Det får vi ju se längre fram, riktningen är klar därför att  räntan är fortfarande för låg vad gäller svensk ekonomi.

– För hushållens del kan jag inte lova oförändrad ränta fram till nästa år, i en osäker värld får man alltid ta nya tag inför varje räntesammanträde och göra en ny bedömning, säger Stefan Ingves.

Det har ju varit ett starkt tryck från marknaden att Riksbanken skulle låta räntan vara oförändrad på 2 procent efter den senaste månadens kraftiga inbromsning i världskonjunkturen.

Man kan möjligen säga att marknaden fick rätt och att Riksbankens bedömning nu är den samma som marknadens. Nordeas chefsekonom Annika Winsth hörde till kritikerna och i dag tror hon dessutom att det kan bli tal om att sänka räntebanan ännu mer framöver:

Annika Winsth:

– Vår bedömning är att Riksbanken kommer att behöva revidera ännu mer längre fram.

Varför kommer de att behöva göra det?

Annika Winsth:

– Vi tror att tillväxten kommer att bli ännu svagare än vad Riksbanken säger och därmed kommer också arbetslösheten att stiga. Och därmed är vår bedömning att Riksbanken sänker reporäntebanan längre fram, men man tar det pö om pö.

Riksbanken ser inte risken för en stigande inflation som ett stort hot i dagsläget och den bedömningen delas av Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén, som också säger att läget kan vara gynnsamt för dem med rörliga bolån:

--  De långa boräntorna borde bli lite lägre än de hade blivit om man hade höjt räntan i den takt som man tidigare har indikerat. Så visst är det här positivt för hushållen, framförallt för dem med rörliga bolån. 

Finansminister Anders Borg säger att Riksbankens beslut att lämna räntan oförändrad speglar den uppbromsning som syns i ekonomin och att det är en bedömning i linje med den som regeringen och Konjunkturinstitutet har gjort.

Han tror att det kan ha betydelse för boräntorna.

– Det är rimligt att boräntorna påverkas om vi får bedömningar om inbromsning och osäkerhet om återhämtning, säger Borg.