Finland planerar för avgifter på vägarna

Finland överger tanken på trängselavgifter i trafiken. Istället ska man satsa på ett system med vägavgifter, rapporterar finska YLE och hänvisar till kommunikationsministeriet och trafikminister Merja Kyllönen.

Avgifterna skulle kunna tas ut av alla motorfordon som rör sig på finländska vägar, baserat på gps eller annan satellitövervakning. Därmed skulle avgifterna kunna vara lägre i områden där kollektivtrafiken är gles.