Stora förändringar i Arlandas säkerhet

1:58 min

Efter terrorattackerna i USA för tio år sedan har kostnaderna för säkerheten på Arlanda flygplats tredubblats. Förändringarna i säkerheten är stora.

Anders Lennerman är säkerhetsdirektör på Swedavia, som ansvarar för säkerheten på Arlanda.

– Säkerheten har förändrats betydligt. Man kan säga att kostnaden har tredubblats, personstyrkan har tredubblats, det har hänt oerhört mycket efter den 11 september, säger han.

Det är köerna vid säkerhetskontrollerna som är de mest synliga resultatet på förändringarna på Arlanda efter den 11 september-attackerna. Men det är långtifrån allt som har förändrats.

Anders Lennerman igen:

– I dag så kontrollerar vi 100 procent av alla passagerare, vi kontrollerar all personal som går in på flygplatsen, vi har minskat ned antalet ingångar till flygplatsen väsentligt, vi kontrollerar allt incheckat bagage, det är de stora delarna. Sedan har skalskyddet förändrats väldigt mycket, det är mycket teknisk utrustning, kameraövervakning och så vidare.

2006 infördes också ett vätskeförbud på Arlanda. Det hade inget med 11 september-attackerna att göra, utan var ett resultat av att terrorister försökte ta ombord flaskor med vätskebomber på flera flygplan på väg från London mot USA.

Pia Lindell, enhetschef för säkerhetsenheten på gränspolisen vid Arlanda.

– Det som vi hittar där dagligen, det kan vara olika knivar och tårgas. Vi kan också hitta ammunition på personerna.

Har resenärerna då märkt någon förändring i säkerheten efter 11 september?

– Den är skärpt nu. Det är mer säkerhetskontroller. Det är bra.

– Har man inget att dölja får de kolla precis allt. Det är för vår säkerhet.

Reporter var Tomas Magnusson vid P4 Uppland.