Svenska varor säljer sämre utomlands

2:24 min

Den svenska exporten bromsar in kraftigt. Exportrådet sänker sin prognos för i år och nästa år.

– Vi ser en klar inbromsning som började redan andra kvartalet. Som världsekonomin utvecklas befarar vi att det här kommer att förstärkas och vi kommer att få en svag utveckling under det andra halvåret, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet.

Under det första halvåret i år ökade svensk export rejält. Nästan 11 procent mer exporterades då jämfört med början av 2010.

Men den kraftiga inbromsningen i världsekonomin andra kvartalet gör att det plötsligt blivit svårare för Sverige att sälja varor och tjänster till andra länder. Därför sänker Exportrådet nu sin prognos.

Trots den starka starten på 2011 räknar Exportrådet med att den svenska varuexporten inte ökar med mer än 7,5 procent i år och nästa år med bara 3,5 procent.

En del av förklaringen handlar om att det går sämre för tillväxtländerna, som i dag är mycket viktiga för exportmarknaden, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet.

– Tillväxtländerna har väldigt stor betydelse. Det är fortfarande så att Västeuropa, USA och Japan dominerar världsekonomin. Men om man ser till tillväxten så står tillväxtländerna för mer än hälften av tillväxten. Så de är oerhört viktiga.

Ett av tillväxtländerna, Kina, stod ensam för nästan en fjärdedel av världens tillväxt förra året. Men landet brottas med inflation, och de åtstramningar som regeringen genomför riskerar att hämma tillväxten och därmed den globala exporten.

Ytterligare åtstramningar i krisande ekonomier i Europa riskerar att hämma den redan vikande exportmarknaden. Ett av de viktigaste länderna är Tyskland, säger Mauro Gozzo.

– Tyskland har möjlighet att gasa på mer, men det gör man inte, man är ganska försiktig där. En sak är statens åtstramningar, en annan sak är hushållen. De kan också strama åt genom att spara mer och konsumera mindre. Den åtstramningen är jag egentligen mer oroad för. Det ser vi på många håll i Västeuropa, att på grund av oron för det som händer blir man försiktig och konsumerar mindre och sparar mer. Då är en negativ cykel snart igång, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet.