Barn med adhd nekas full sjukförsäkring

Flera försäkringsbolag nekar barn med adhd-diagnos att teckna fullvärdiga sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Handikappförbunden är mycket kritiska och tycker att bolagen godtyckligt väljer bort barn med adhd.

Ingrid Burman är ordförande i Handikappförbunden.

– Det här är något som har förbigåtts med tystnad, att det pågår en diskriminering, att människor inte, som andra människor, kan öka sitt försäkringsskydd. Bolagen måste öppna upp för att skapa möjligheter för personer att teckna en försäkring. Sen får man ju diskutera om det krävs särskilda villkor.  

Alla barn har inte samma chans att få en sjuk och olycksfallsförsäkring, för barn med adhd kan det vara svårt att alls bli försäkrade. Hos till exempel Trygghansa beviljades inget barn med adhd en heltäckande sjuk och olycksfallsförsäkring, som också gäller möjlighet till ersättning för nedsatt arbetsförmåga i framtiden, under hela förra året. Och If och Länsförsäkringar säger nej till över hälften av dem som söker, enligt bolagens egna uppskattningar.

Glenn Ocklund ville teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring till sin son. Men Länsförsäkringar sa nej och erbjöd istället familjen en annan försäkring med betydligt sämre villkor, som bara ger en fjärdedel av ersättningen. 

– Vi är beredda att betala en högre premie eller ha inskränkningar på försäkringen. Men att inte sälja produkten alls, det blir man mest förbannad och besviken över. Man tar ju illa vid sig. Det är klart att man blir ledsen och besviken som förälder. Länsförsäkringar har ju klart och tydligt markerat att barn med små funktionsnedsättningar inte går att försäkra och är inte lika mycket värda.  

Länsförsäkringar vill inte kommentera det enskilda fallet. Men Johan Negert, medicinsk riskbedömningsansvarig på bolaget, säger att man bedömer varje fall individuellt. Och när det gäller adhd kan vara svårt att avgöra framtida risker. Bland annat har barn med adhd större risk att få depression än andra barn, enligt Johan Negert.  

– Adhd är ju en diagnos och i den finns det ju självklart individuella skillnader. Och däri ligger vårt dilemma, att vi har hela det spektrat, och det är också därför vi gör det här individuella bedömningarna, att man går in på varje ansökan och ser var i den här gruppen man kan se en framtida risk eller inte. Och är det svårt för oss att göra den bedömningen av den risken, då väljer vi hellre att avstå den risken.