Osäkerhet bakom oförändrad ECB-ränta

1:30 min

Den europeiska centralbanken, ECB, lämnar sin viktigaste styrränta oförändrad på 1,5 procent. ”Osäkerhet” var det ord som centralbankchefen Jean-Claude Trichet använde mest i dag, när han skulle motivera beslutet. Han ställde också hårda krav på Grekland och andra skuldrabbade euroländer.

Jean-Claude Trichet beskrev det världsekonomiska läget just nu som mycket osäkert.

Det gäller enligt ECB-chefen i ännu högre grad i Europa, och i synnerhet i eurozonen.

På presskonferensen i Frankfurt konstaterade han också att tillväxten i euroområdet är måttlig och kommer förbli så den närmaste tiden, och att nedåtriskerna, som har sitt ursprung i framför allt den europeiska skuldkrisen, har ökat ordentligt på senare tid.

Det är i det här osäkra ljuset man måste förstå dagens beslut från ECB att hålla styrräntorna oförändrade.

För bara en månad sedan lät det fundamentalt mer positivt från ECB, men den minskade tillväxten i Europa och den större risken för högre inflation på sistone har fått ECB att dra i räntebromsen.

Trichet framhöll att beslutet i ECB var enhälligt och ville inte kommentera om någon ledamot till och med ville se sänkning av räntenivåerna.

Trichet uppmanade också mycket tydligt skuldkrisande länder som Grekland, Portugal, Italien och andra att genomföra de strukturomvandlingar och löften om besparingar som man åtagit sig.

Han krävde också att de beslut som fattades på eurozonens finansministrars möte den 21 juli genomförs så snabbt som möjligt, bland annat att den utvidgade varianten av krisfonden EFSF verkligen snart tas i bruk.