Många reaktioner efter avslöjande om kostråd

1:54 min

Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd stoppades av regeringen då de skulle kunna innebära handelshinder. Avslöjandet har väckt många reaktioner, bland annat på bloggar och i utspel.

– Det är viktigt hur och vad vi äter för att vi ska nå våra klimatmål. Det där är bra och goda råd som svenska myndigheter som Livsmedelsverket naturligtvis måste kunna få samtala med medborgarna om, säger Matilda Ernkrans, som är riskdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

– Hur ska vi annars få informerade konsumenter som kan och vill göra rätt val?

Några av råden som Livsmedelsverket lade fram till EU-kommissionen, efter ett par års arbete med det vetenskapliga underlaget, innebar att minska köttkonsumtionen, och helst välja kött från djur som betat i naturliga hagmarker.

Ett annat råd var att välja närodlad mat när det går, och att äta efter säsong.

Syftet var att på uppdrag av regeringen att minska svenskarnas miljöpåverkan från matkonsumtionen.

Men EU-kommissionen hade invändningar. Råden var handelshindrande, ansåg man.

Livsmedelsverket omarbetade de miljösmarta kostråden ytterligare och frångick begreppet om närproducerat.

Men då satte regeringen stopp efter att bland annat ha lyssnat på Kommerskollegiums invändningar. Det fanns fortfarande risk för att de miljösmarta kostråden skulle vara ett hinder för frihandeln.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) är ansvarig för beslutet.

– Jag kan bara konstatera att det var många påpekanden. De kom från andra medlemsländer i den handelsgemenskap vi har i den Europeiska unionen.

Men att skylla på EU håller inte, hävdar Vänsterpartiets Jens Holm.

– Det är flera andra länder som har liknande kostråd. Jag vet att till exempel Danmark och Storbritannien har det. Om man kan det i andra länder måste även Sverige kunna det.

– Jag tror att den svenska regeringen inte har velat ta strid för de här kostråden. Varför vet jag inte. Men man har valt att lägga sig platt och dra tillbaka det här. Flera års seriöst arbete från våra myndigheter har helt gått i stå, säger Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i miljö- och jordbruksutskottet.