USA tänker stoppa palestinskt FN-medlemskap

USA tänker använda sitt veto i FN:s säkerhetsråd för att stoppa palestinierna om de försöker nå fullt medlemskap i FN, enligt det amerikanska utrikesdepartementet.

Det är första gången som USA uttryckligen har deklarerat att vetorätten kommer att användas.

USA har försökt att övertala palestinierna att inte söka fullt medlemskap och vill försöka lösa frågan om en palestinsk stat genom förhandlingar med Israel.

Den palestinske presidenten Abbas väntas senare i september formellt begära fullvärdigt FN-medlemskap.