NORRLAND

Norrlänningar underkänner politikerna

1:42 min

Norrlänningar blir allt mer missnöjda med hur politikerna agerar för att gynna sysselsättning och företagande. Det visar nya resultat från Norrländsk regionstudie.

Norrlänningar blir allt mer missnöjda med hur politikerna agerar för att gynna sysselsättning och företagande. Det visar nya resultat från Norrländsk regionstudie.

Studien görs av forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Ulf Wiberg, professor i ekonomisk geografi vid Umeå Universitet säger att missnöjet i de fyra nordligaste länen har ökat påtagligt de senaste åren.

- En förklaring till det växande missnöjet kan vara den ekonomiska krisen. Det är många som är berörd av det här kärvare läget som har uppstått under de här senaste åren, säger Ulf Wiberg.

Trots att den ekonomiska krisen är global förväntar vi oss att våra politiker inom stat, landsting och kommuner ska kunna motverka både arbetslöshet och företagskonkurser.

Studien visar också att missnöjet skiljer sig beroende på om man bor vid kusten, inlandet eller fjällen. Minst nöjda är de som bor i fjällkommunerna och det förvånar inte Ulf Wiberg.

– Ju längre in inlandet man kommer, då är det ju sårbarare miljöer det handlar om. En nedläggning av ett företag blir ju mer dramatiska effekter av. Och om man då inte hittar alternativ, då klart då blir det missnöje över det.

Är det möjligen så att vi har för stora förväntningar på våra lokalpolitiker?

– Ja, det är möjligt att en del har det. Att man lätt hoppas på att politikerna ska kunna hitta framkomliga lösningar, säger Ulf Wiberg.

Den Norrländska regionstudien har genomförts i två omgångar, år 2008 och nu senast 2010. Den bygger på enkätsvar från 2 500 slumpmässigt utvalda norrlänningar. P4 Västerbotten frågade vad de anser att politikerna har gjort för att skapa fler jobb.

– De har lyssnat för lite på folket, för att kunna få en idé om vad som finns att göra, säger Anita i Umeå.

– Locka till sig företag, varaktiga företag med lite storlek på. Man vill mycket men det är svårt att hitta rätt, säger Stig Hadarsson i Umeå.