Lite is i arktis

1:29 min

Istäcket över norra ishavet är idag på samma låga nivå som bottennoteringen från 2007 - det visar siffror från NSIDC, ett amerikanskt forskningsinstitut som varje dag mäter istäcket över arktis.

Just nu finns det alltså lika lite havsis i arktis som under det tidigare bottenrekordet 2007, och det är en minskning med nästan fyrtio procent jämfört med genomsnittet mellan 1979 och 2000.

Det är nu, i mitten av september, som istäcket i arktis är som allra minst. Efter att isen har smält under hela sommaren och innan det har blivit tillräckligt kallt för att ny is ska börja bildas. Enligt Göran Björk, professor i oceanografi och expert på isen i arktis, bekräftar årets kympande istäcke en pågående trend.

- Det det här främst betyder är att det som hände 2007 var ingen enstaka sommar med extremt lite isutbredning, utan man har ju sett under de påföljande åren har det varit väldigt lite isutbredning. Men har hamnat i ett läge med väsentligt mindre is under se senaste fem åren. Och får man då även en minskning mot 2007 får man ju tro att det här håller i sig.

Han säger också att isen nu är tunnare än tidigare, och tror att det snart kan komma somrar då det mesta av arktis är isfritt.

- Det finns ju spekulationer om att det kan hända inom tjugo år, med det behövs inga stora förändringar i atmosfärens temperatur eller i vindriktning för att man ska få bort det mesta av isen. Isen är generellt sett väldigt känslig för förändringar i klimatet.