Många minns elfte september

1:27 min

Idag är det tio år sedan terrordåden inträffade i USA. När de två flygplanen flög in i World Trade Centre i New York på morgonen den elfte september 2001 blev det startskottet för en ny tideräkning i kampen mot terrorismen i världen. Många minns händelsen och var man befann sig:

– Jag var i Chicago så jag såg ju det här på tv live då på morgonen vid niotiden. Vi tittade på två tv-kanaler, den ena hade som headline "America at war", och den andra hette "Attack on America". Det var väldigt starkt.

– Då satt jag och pluggade precis faktiskt. Jag satt på ett bibliotek på Journalisthögskolan och läste och så kom jag ut från läsesalen och så var det de här nyheterna som gick i bakgrunden på tv.

– Jag satt på en buss från Kista hem till mig i Tensta och jag trodde inte det var sant. Jag hörde det på bussen. Det sitter hårt i mig. Det gör det.

Sedan 2001 har en rad lagar tillkommit riktade mot terrorism. Det är EU-lagar i många fall som införts också i Sverige. Lagar som anger strafftider för terroristbrott och lagar som förbjuder offentlig uppmaning till brott och rekrytering och utbildning till terrorverksamhet.

Det har också tillkommit lagar om straff för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sedan 1991 har Sverige också haft den så kallade terroristlagen, eller lagen om särskild utlänningskontroll, för att förebygga internationell terrorism. Lagen ger möjlighet att utvisa personer som befaras begå eller medverka till terrorbrott.

Inom EU har också en rad nya överenskommelser tillkommit med fördjupat samarbete mellan polis och åklagare. Den europeiska arresteringsordern ger möjligheter att utlämna personer att lagföras i ett annat land och avtjäna straff där.

Mycket debatt blev det om den sk FRA-lagen, som ger försvarsmakten, regeringen och regeringskansliet, möjligheter att hos myndigheten FRA beställa spaning i tele-och datatrafiken som går över Sverige gränser. Säpo har länge också önskat få denna möjlighet.

Bland medborgarna märks kanske mest förändringarna efter den elfte september när vi ska ut och resa.

– Folk har ju blivit mer rädda. Om man ser på flygplatser, och i allmänhet så har de fått en viss skräck tycker jag.

– Det har ju blivit mer bevakat överallt. Men det är ju bra på ett sätt så att dom får dit de som vill ställa till med sattyg.

– Det är väl det där att det är lite krångligare att ta sig in i ett flygplan men så ofta flyger jag inte så att det är någon stor irritation.