Fackförbund begär Saab i konkurs

Fackförbunden Unionen och Ledarna kommer i dag att lämna in en konkursansökan för Saab Automobile.

Orsaken är att löntagarna fortfarande inte har fått någon augustilön.

– Det är självklart mycket tråkigt att tvingas till denna åtgärd. Men situationen är ohållbar och gränsen för det rimliga passerad. Vårt uppdrag nu är att driva våra medlemmars lönefordran, säger Andreas Olsson, förbundsjurist på Ledarna, i ett pressmeddelande.

– Konkursansökan är det medel som står till buds för att säkerställa att medlemmarna inte blir utan de pengar de har rätt till. Men det är viktigt att poängtera att en konkursansökan inte på något sätt hindrar eventuella ekonomiska lösningar som kan komma. Kommer pengar in på medlemmarnas lönekonton dras ansökan tillbaka. Samma sak gäller om hovrätten ändrar tingsrättens beslut och beslutar om företagsrekonstruktion, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.