Sex med neandertalare var ovanligt

1:08 min

Förra året kom nyheten att alla människor, utom afrikaner, har ett par procent dna från nenandertalare i vår arvsmassa, vilket med största sannolikhet beror på att människorna som lämnade Afrika hade sex med neandertalare. Nu har schweiziska forskare räknat ut precis hur mycket sex de två arterna måste ha haft för att dagens europeer och asiater ska ha kvar ett par procent neandertal-dna i arvsmassan.

Och resultatet är: inte särskilt mycket, det säger Laurent Excoffier, professor vid Berns Universitet och en av forskarna bakom studien:

– Vi har beräknat det totala antalet parningar som kan ha inträffat mellan människor och neandertalare, och enligt våra beräkningar ger det bara tvåhundra framgångsrika parningar. Och det är inte särskilt mycket, eftersom de har haft möjlighet att interagera i ungefär tio tusen år.

Han och en annan forskare har alltså räknat ut att under de tio tusen år som människor och neandertalare levde sida vid sida fick de bara ungar - som i sin tur fick ungar - ungefär två hundra gånger. Och de cirka tvåhundra individerna ligger bakom de rester av neandertal-dna som finns kvar i europeers och asiaters gener.

Men forskarnas modell kan inte avgöra om den låga siffran beror på att neandertalare och människor väldigt sällan hade sex, eller om väldigt få av ungarna överlevde och själva fick avkomma.

Referens

Currat & Excoffier Strong reproductive isolation between humans and Neanderthals inferred from observed patterns of introgression. PNAS DOI: 10.1073/pnas.1107450108