Kommentar

Inger Arenander: "Svårare bibehålla enighet"

På tisdag i nästa vecka ska regeringen presentera sin budget för 2012 och det sker i en ekonomisk omgivning som är långt dystrare än regeringen räknade med i våras. Inger Arenander, inrikespolitisk reporter på Ekot, kommenterar läget inför budgeten.

Sysselsättningen ökar i långsammare takt än beräknat, arbetslösheten är fortsatt hög och finansdepartementet har skruvat ner förväntningarna på ökad tillväxt.

Den ekonomiska krisen i omvärlden påverkar finansministern att vara ytterligare försiktig med sitt, och regeringens, största förtroendekapital - en stabil budget.

Den moderate finansministern Anders Borgs slutsats är att det finns mindre pengar att spendera än vad han trodde för ett halvår sedan.

Tillfälliga satsningar på grund av krisen gör att det blir mindre pengar kvar för satsningar som ska ligga kvar längre.

Dessutom gör det parlamentariska läget, att regeringen saknar egen majoritet, att den tvingas på defensiven - tydligast illustrerat av att alliansen avstår från att föreslå ett femte steg i sänkningen av inkomstskatten för dem som har ett arbete - det så kallade jobbskatteavdraget.

Regeringens, och framför allt Moderaternas, logik hittills, att jobbskatteavdrag är det enskilt mest betydelsefulla för att bidra till fler jobb, bjuder att jobbskatteavdrag borde vara nummer ett i budgetförslaget - men det är alltså struket för nästa år.

Däremot blir det sänkt restaurangmoms, ett förslag som varken statsministern eller finansministern pläderat med samma värme för - men det har stöd av Miljöpartiet på andra sidan blockgränsen.

Alliansregeringen, där ett par av de mindre partierna legat och dallrat kring fyraprocentsspärren till Riksdagen, tillåter också större svängrum än tidigare för de enskilda partierna att markera sina egna prioriteringar i politiken.

Det blir samtidigt svårare att bibehålla enigheten när det finns mindre pengar att fördela.

Regeringen håller sig hittills till manus - valmanifestet från i höstas, med olika variationer.

Kraven från oppositionen och en del ekonomer, att bedriva en mer expansiv politik för att hålla sysselsättningen uppe, har finansministern, hittills, i stort sett gett kalla handen.

Det hindrar inte att Anders Borg har sagt att det kan bli aktuellt att driva en "verkligt" expansiv politik om det ekonomiska läget blir värre, och har talat om risker för negativ tillväxt.

Oppositionen har ännu inte presenterat sina ekonomiska alternativ och regeringens går inte att syna i sömmarna, eftersom den sedvanliga strömmen av små och stora budgetförslag portioneras ut i medierna med pressmeddelanden som enda faktaunderlag.

Regeringen presenterar dessutom sammanräkningar som gäller flera år, inte enbart den budgeten för 2012 som Riksdagen ska fatta beslut om de kommande månaderna.

Utgifter som finns i planer för flera år framåt, kan ändras om regeringen fattar nya beslut.