Resistent tuberkulos sprids snabbt i Europa

1:35 min

Tuberkulos som inte vanlig medicin biter på är vanligare i Europa än i andra världsdelar och sprids nu snabbt. Världshälsoorganisationen WHO ser allvarligt på problemet och har utarbetat en handlingsplan för de olika medlemsländerna. Om den inte införs snabbt riskeras hundratusentals liv i Europa berättar doktor Masoud Dara på WHO.  

– Enligt våra uträkningar måste något göras nu, annars kommer vi förlora många liv och ha ett mycket större problem.

Mest drabbat är Asien och Afrika, men den multiresistenta varianten, som många mediciner inte längre biter på, den är vanligare i vår del av världen. På vissa platser är upp till hälften av tuberkulosfallen multiresistenta.

Enligt doktor Masoud Dara är det på grund av att vi har så få fall nuförtiden att vi glömt bort sjukdomen. Att inte upptäcka sjukdomen i tid gör att den lättare hinner spridas eftersom den är luftburen.

WHO har nu utarbetat olika regionala handlingsplaner för att få bukt med problemet. Imorgon kommer beslut tas om den kommer att införas. Planen innebär att försöka hitta fall och bättre behandla dem som är sjuka för att minska ytterligare spridning.

Om den inte införs räknar WHO med att över 100 000 liv i Europa riskeras under de närmaste fem åren.

– 120 000 är minimum enligt våra uträkningar.

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien.